Tło filozoficzne dwudziestolecia międzywojennego

Kultura umysłowa dwudziestolecia międzywojennego kształtowała się pod wpływem przemian jakie zachodziły po I wojnie oraz panującego klimatu modernizmu. Na ogólny klimat epoki miały wpływ z jednej strony pesymizm, katastrofizm, którym charakteryzował się fin de siecle, poczucie kryzysu oraz upadku cenionych wartości. Z drugiej strony miały wpływ optymizm oraz entuzjazm jaki panował w Europie gdy zakończyły się działania wojenne i wiara w człowieka, jego moc, naukę, technikę i cywilizację. Obydwie wizje świata katastroficzna i entuzjastyczna miały ogromny wpływ na kształt ludzkiej wyobraźni i na rodzaj wrażliwości jaki posiadali. Przyszłość była wielką niewiadomą, patrzono na nią bardzo często z wielką trwogą.

Sfera społeczna też uległa dynamicznym zmianom. Rozwinęły się doktryny związane z dialektycznym materializmem, które promowane były w europie przez Lenina. W niedługim czasie komunizm stał się ruchem, który miał ogromny wpływ na klimat duchowy oraz umysłowy. Po wojnie rozgorzała dyskusja dotycząca przyszłości Europy oraz świata, jaka powinna być oraz co robić aby uchronić się przez podobnymi kataklizmami, co zrobić z klasą robotniczą, której ilość znacznie wzrosła oraz tracącym wpływy ziemiaństwem, w jaki sposób zaradzić pogłębiającej się biedzie i analfabetyzmowi.

Marksiści na najważniejsze pytania zaczęli szukać odpowiedzi w duchu, który był jak najbardziej pozytywny, odrzucał modernistyczny pesymizm oraz sceptycyzm poznawczy. Byli przeciwnikami pozytywistycznego i neopozytywistycznego spojrzenia na problemy społeczne, nie odwoływali się do międzyklasowego solidaryzmu ale podkreślali wpływ tzw. walki klas przy tworzeniu historii. Wykorzystali prawa jakie rządzą przyrodą do wytłumaczenia dziejów ludzkości oraz poszczególnych społeczeństw.

Rewolucja o której mówiono stała się ważnym tematem jaki został podjęty w sztuce oraz literaturze. Wpływał na wyobraźnię, porywał pisarzy do tworzenia utworów, które poświadczały jej charakter. Wielu z artystów deklarowało sympatię do uciskanych grup oraz chciało wprowadzania społecznej równości oraz sprawiedliwości i braterstwa.

Kultura duchowa oraz umysłowa epoki dwudziestolecia była jednak zróżnicowana, zaobserwować można zaznaczający się także w minionej epoce wpływ intuicjonizmu Bergsona. Innymi kierunkami były: pragmatyzm, behawioryzm i fenomenologia.
Katalog stron

Pwiązane artykuły
Komentarz

Zostaw komentarz

Twoje imię: (jest wymagane)

E-mail: (jest wymagane)

Website: (nie wymagane)

Kod autoryzacyjny z obrazka: (jest wymagane)


Wiadomość: (jest wymagane)

Wyślij komentarz