oświata

Rozwój oświaty w dwudziestoleciu międzywojennym

W dwudziestoleciu międzywojennym rozwój kultury związany był głównie z podnoszeniem poziomu intelektualnego oraz estetycznego społeczeństwa. Zasadniczy wpływ na te zmiany miały problemy związane z odbudową państwa. Szczególny wydźwięk miało rozpowszechnienie edukacji wśród społeczeństwa.
Organizacja nowego państwa po odzyskaniu niepodległości rodziła wiele problemów. Należał do nich problem z ujednoliceniem systemu oświaty na terenie gdzie Polacy byli pod rządami trzech różnych zaborców.

» Czytaj więcej