Światopogląd w dwudziestoleciu międzywojennym

Epoka dwudziestolecia międzywojennego przypada na okres od 1918 do 1939 r. W dziejach literatury jest to okres bardzo krótki, obfituje jednak w ważne wydarzenia. Wykształciło się wiele kierunków filozoficznych i psychologicznych, dokonał się również bardzo szybki rozwój nauki i techniki.

Po zakończeniu I wojny światowej zmienił się układ sił pośród państw europejskich. Wielkie mocarstwa straciły znaczenie w świecie. Wśród państw w których panował ustrój kapitalistyczny największą potęgą były Stany Zjednoczone. Po zakończeniu rewolucji październikowej w Rosji powstało państwo socjalistyczne. Po odzyskaniu niepodległości Polska z powrotem znalazła się na mapie świata.

W epoce dwudziestolecia międzywojennego nastąpił bardzo szybki rozwój nauki oraz techniki. Einstein teorią względności zmienił wiedzę dotyczącą zagadnień czasu oraz przestrzeni. Heisenberg wprowadził zasadę niepewności. Odkryto energię promieniotwórczą, istnienie atomu oraz możliwość rozbicia go na mniejsze cząstki. Rozwój astrofizyki spowodował odkrycie nieskończoności przestrzeni. Fleming odkrył pierwszy antybiotyk nazwany penicyliną. Wraz z rozwojem przemysłu wojennego, następuje także wzrost postępu produkcji samolotów, samochodów oraz gazów bojowych. Nastąpiła powszechna elektryfikacja oraz telefonizacja. Kinematografia stała się dziedziną bardzo rozwojową, film natomiast stał się jedną z dziedzin sztuki.

Zmiany nastąpiły także w obyczajowości, modzie oraz stylu życia. Coraz bardziej powszechna stała się edukacja wraz z emancypacją. Ludzie zaczęli wyzwalać się z ograniczeń oraz ulepszać swoje życie, poszerzać kontakty.

Jednym z ważnych nurtów, które powstały w dwudziestoleciu międzywojennym była psychoanaliza. Badania Freuda wywarły bardzo duży wpływ zarówno na filozofów jak i uczonych oraz artystów. Psychoanaliza której był twórcą stała się zarówno kierunkiem w psychologii, także metodą leczenia nerwic, lęków oraz patologii. Freud twierdził, że ludzka psychika złożona jest z trzech warstw. Stworzył również teorię popędów oraz prowadził badania nad zagadnieniami dotyczącymi życia seksualnego.

Polemikę z Freudem podjął jego uczeń Carl Gustav Jung. Był twórcą psychologii analitycznej i psychologii głębi. Aktywność psychiki człowieka ujmował w kontekście jednostkowym, kulturowym, religijnym oraz historycznym. Był autorem pojęć nieświadomości zbiorowej oraz archetypu.

Kolejnym kierunkiem który wykształcił się w dwudziestoleciu był egzystencjalizm badający losy wolnej oraz odpowiedzialnej jednostki jaką jest człowiek. Jako pojedynczy byt sam dokonuje świadomych oraz wewnętrznych wyborów i skazany jest na wolność. Natomiast uzmysłowienie mu możliwości utraty tej wolności może powodować lęki egzystencjalne. Prekursorem tego ruchu był Kierkegaard.

Twórcy behawioryzmu uważali, że badania psychiki oraz uczuć człowieka nie są skuteczne, gdyż nie podlegają one obiektywnemu sprawdzianowi. Zakładał, że człowieka dobrze można poznać wyłącznie przez obserwację zachowania oraz postępowania. Behawioryzm wywarł duży wpływ na literaturę opisującą czyny bohatera nie wnikając w jego psychikę. Za twórcę behawioryzmu uważa się Johna Watsona.

Katastrofizm postawa, która wyrażała przeświadczenie, że kultura oraz cywilizacja ludzka dąży do nieuniknionej i gwałtownej zagłady. Nurt pochodził wprost z wydarzeń historycznych. Pokolenie młodych i wrażliwych ludzi poprzez traumę jaką była I wojna światowa cechowało się bardzo dużym pesymizmem. Powrót do poprzedniego stanu okazał się niemożliwy. Zgorzknienie prowadziło do tendencji katastroficznych, a poczucie katastrofy były niemal namacalne. Upustem dla tych przekonań była publikacja „Zmierzchu Zachodu” autorstwa filozofa Oswald Spenglera. Książka była niewątpliwie głosem pokolenia. Katastrofizm, który pojawił się w dwudziestoleciu międzywojennym stał się jednym z założeń programu poetyckiej grupy noszącej nazwę „Żagary”.

skocz.com - Najwiekszy Katalog Stron www

Pwiązane artykuły
Komentarz

Zostaw komentarz

Twoje imię: (jest wymagane)

E-mail: (jest wymagane)

Website: (nie wymagane)

Kod autoryzacyjny z obrazka: (jest wymagane)


Wiadomość: (jest wymagane)

Wyślij komentarz