Początek Dwudziestolecia Międzywojennego

Dwudziestolecie międzywojenne to okres trwający od zakończenia I wojny światowej do początku II wojny światowej  11 XI 1918 – 1 IX 1939.

W okresie dwudziestolecia  powstało wiele z obecnych państw. W pierwszych latach tego okresu toczyło się wiele sporów również zbrojnych które dotyczyły przyszłych granic. W 1919 roku podpisany został traktat Wersalski oficjalnie kończący I wojnę światową. Niemcy otrzymały kary w związku z wywołaniem wojny, były to m.in. redukcja armii niemieckiej, ograniczenia dotyczące posiadania broni, zdemilitaryzowanie niektórych regionów jak Nadrenia. Powołana została również międzynarodowa organizacja, która miała zapobiec wybuchowi nowej wojny. Organizacją tą była Liga Narodów, niestety zakres jej działań był ograniczony ze względu na zbyt małe kompetencje która posiadała.

Początki okresu

W Rosji w 1917 roku podczas rewolucji październikowej obalony został Rząd Tymczasowy. Władza znalazła się  w rękach  bolszewików, w kraju zaczęła rządzić Rada Komisarzy Ludowych której przewodniczył Włodzimierz Lenin, stanowisko komisarza spraw zagranicznych objął Lew Trocki a Józefa Stalina mianowano odpowiedzialnym za sprawy narodowościowe. Pod koniec 1917 r  bolszewicy zarządzili aby odbyły się wybory do Konstytuanty, które przyniosły im tylko 175 miejsc w parlamencie na 707 wszystkich miejsc.

Zanim podpisano kapitulację upadło już  Cesarstwo Niemieckie. Kanclerz M. Badeński 9 listopada przekazał wiadomość o abdykacji cesarza. Socjaldemokraci ogłosili, że powstanie republika wówczas gdy nasilił się bunt marynarzy kilońskich a Związek Spartakusa, którego założycielem byli Róża Luksemburg i Karl Liebknecht próbował przejąć władzę. Powołany został rząd tymczasowy z Friedrichem Ebertem na czele. Pod koniec grudnia 1918 r powołano do życia Komunistyczną Partię Niemiec. W dniu 31 lipca 1919 r w Weimarze uchwalono konstytucję, która nosiła nazwę konstytucji weimarskiej. 1 kwietnia 1920 r powołano do życia NSDAP czyli Narodowosocjalistyczną Niemiecką Partię Robotniczą, którą od 1921 r kierował Adolf Hitler.

Katalog stron

Pwiązane artykuły
Komentarz

Zostaw komentarz

Twoje imię: (jest wymagane)

E-mail: (jest wymagane)

Website: (nie wymagane)

Kod autoryzacyjny z obrazka: (jest wymagane)


Wiadomość: (jest wymagane)

Wyślij komentarz