Rozwój kinematografii w Dwudziestoleciu Międzywojennym
Polska polityka w okresie międzywojennym
Rozwój nauki i techniki w dwudziestoleciu międzywojennym
Rozwój oświaty w dwudziestoleciu międzywojennym


Tło filozoficzne dwudziestolecia międzywojennego

Kultura umysłowa dwudziestolecia międzywojennego kształtowała się pod wpływem przemian jakie zachodziły po I wojnie oraz panującego klimatu modernizmu. Na ogólny klimat epoki miały wpływ z jednej strony pesymizm, katastrofizm, którym charakteryzował się fin de siecle, poczucie kryzysu oraz upadku cenionych wartości. Z drugiej strony miały wpływ optymizm oraz entuzjazm jaki panował w Europie gdy zakończyły się działania wojenne i wiara w człowieka, jego moc, naukę, technikę i cywilizację. Obydwie wizje świata katastroficzna i entuzjastyczna miały ogromny wpływ na kształt ludzkiej wyobraźni i na rodzaj wrażliwości jaki posiadali. Przyszłość była wielką niewiadomą, patrzono na nią bardzo często z wielką trwogą.

» Czytaj więcej

Okres dwudziestolecia międzywojennego

Za początek okresu zwanego dwudziestoleciem międzywojennym uznaje się rok 1918.

Pierwsza dekada epoki – lata 1919/29 nazywana jest „okresem jasnym” i charakteryzowała się optymizmem, radością z powodu zakończenia wojny oraz pacyfizmem. Wielki kryzys gospodarczy i nasilające się tendencje nacjonalistyczne w państwach spowodowały, że kolejne lata 1929/39 określane są „okresem ciemnym”, co wyrażane było w sztuce nasileniem tendencji katastroficznych oraz pesymizmu.

Podział na okresy szczególnie widoczny jest w literaturze polskiej. Lata dwudzieste poprzedniego wieku to okres entuzjastycznej radości, która spowodowana była odzyskaniem niepodległości. Powstały liczne ugrupowania poetyckie takie jak „Skamander” do którego należeli: Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Jan Lechoń, Jarosław Iwaszkiewicz oraz „Awangarda Krakowska” Tadeuszem Peiperem czy Julianem Przybosiem, także „Futuryści”oraz „Ekspresjoniści”.

» Czytaj więcej

Początek Dwudziestolecia Międzywojennego

Dwudziestolecie międzywojenne to okres trwający od zakończenia I wojny światowej do początku II wojny światowej  11 XI 1918 – 1 IX 1939.

W okresie dwudziestolecia  powstało wiele z obecnych państw. W pierwszych latach tego okresu toczyło się wiele sporów również zbrojnych które dotyczyły przyszłych granic. W 1919 roku podpisany został traktat Wersalski oficjalnie kończący I wojnę światową. Niemcy otrzymały kary w związku z wywołaniem wojny, były to m.in. redukcja armii niemieckiej, ograniczenia dotyczące posiadania broni, zdemilitaryzowanie niektórych regionów jak Nadrenia. Powołana została również międzynarodowa organizacja, która miała zapobiec wybuchowi nowej wojny. Organizacją tą była Liga Narodów, niestety zakres jej działań był ograniczony ze względu na zbyt małe kompetencje która posiadała.

» Czytaj więcej

Pages:« Prev1234