Rozwój kinematografii w Dwudziestoleciu Międzywojennym
Polska polityka w okresie międzywojennym
Rozwój nauki i techniki w dwudziestoleciu międzywojennym
Rozwój oświaty w dwudziestoleciu międzywojennym


Rozwój oświaty w dwudziestoleciu międzywojennym

W dwudziestoleciu międzywojennym rozwój kultury związany był głównie z podnoszeniem poziomu intelektualnego oraz estetycznego społeczeństwa. Zasadniczy wpływ na te zmiany miały problemy związane z odbudową państwa. Szczególny wydźwięk miało rozpowszechnienie edukacji wśród społeczeństwa.
Organizacja nowego państwa po odzyskaniu niepodległości rodziła wiele problemów. Należał do nich problem z ujednoliceniem systemu oświaty na terenie gdzie Polacy byli pod rządami trzech różnych zaborców.

» Czytaj więcej

Rozwój nauki i techniki w dwudziestoleciu międzywojennym

XIX-wieczna rewolucja naukowo-techniczna zapoczątkowała znacznie szybszy rozwój państw niż dotychczas. Powszechna elektryfikacja oraz eksploatacja źródeł energii, przyczyniły się do dalszych badań oraz tworzenia wynalazków. Szybszy rozwój był możliwy dzięki wzrostowi wydajności oraz szybkości produkcji. W dwudziestoleciu międzywojennym nastąpił rozwój takich dziedzin jak motoryzacja, lotnictwo oraz transport. Rozwój technologii znacznie usprawnił codzienne życie. Nowe wynalazki znacznie ułatwiały codzienne czynności wykonywane w domu. Wynaleziony został odkurzacz, mikser, kuchenka eklektyczna, lodówka, maszyna licząca oraz wiele innych. Poprawiła się także sytuacja ludzi w ich życiu codziennym. Widocznie wzrósł dobrobyt społeczeństwa. Powstało wiele miejsc pracy szczególnie w przemyśle samochodowym, można było również znaleźć pracę w radio, jako specjalista od reklamy, handlowiec czy agent ubezpieczeniowy.

» Czytaj więcej

Systemy totalitarne w Europie w okresie dwudziestolecia międzywojennego

I Wojna Światowa, która skończyła się w 1918 roku miała być ostatnia. Już nigdy nie miały się powtórzyć potworności i ogrom zniszczeń jakie spowodowała. Po jej zakończeniu Liga Narodów wydaje Traktat Wersalski, w którym pozostaje ustalony porządek w Europie. Kraje takie jak Niemcy, Bułgaria, Węgry, które były sprzeciwiały się państwom Ententy, utraciły wiele obszarów i zostały upokorzone.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego w sytuacji niestabilności politycznej w jakiej znajdowały się te kraje, powstało wiele ekstremistycznych ruchów, które chciały obalić założenia jakie zapisane były w Traktacie. W krajach europejskich szalała hiperinflacja oraz panowało bardzo duże bezrobocie a gospodarka popadała w ruinę co doprowadziło do niezadowolenia społecznego oraz wtedy to ukształtowały się takie ruchy jak Faszyzm, Komunizm i Nazizm. Okres dwudziestolecia międzywojennego to czas kiedy nazizm i komunizm prześladowały ludność na całym świecie, również później przynosząc wiele cierpienia oraz bólu.

» Czytaj więcej

Rozwój kinematografii w Dwudziestoleciu Międzywojennym

Historia kinematografia ma korzenie w końcu XIX wieku. Rok 1894 to czas kiedy Tomas A. Edison przedstawił w Nowym Jorku kinetoskop, w kolejnym roku bracia August oraz Louis Lumière kinematograf, który wyświetlał obrazy na ekranie. W tym okresie zaczęto rejestrować nie tylko pojedyncze wydarzenia, tworzono pierwsze filmowe historie. W roku 1922 opatentowany został zapis dźwięku taśmy filmowej, a 5 lat później w 1927 powstał już pierwszy film z dźwiękiem pt. Śpiewak jazzbandu. Lata dwudzieste amerykańskiego kina to powstanie Hollywood. Szybko stało się ono stolicą światowego kina a w roku 1923 władze postanowiły umieścić na wzgórzach napis HOLLYWOODLAND, rozciągający się nad miastem. Wówczas w historii zaistniało zapotrzebowanie na film.

» Czytaj więcej

Awangarda Krakowska

Awangarda Krakowska - grupa literacka, która działała w okresie 1922−27 przy czasopiśmie „Zwrotnica” wydawanym w Krakowie. Była jedną z grup poetyckich dwudziestolecia międzywojennego.

Przewodnikiem tej grupy był Tadeusz Peiper teoretyk oraz autor programu. Założenia nowej poezji zawierał ogłoszony w roku 1922 manifest noszący tytuł „Miasto. Masa. Maszyna”. Krakowska grupa to jedyny nowatorski polski ruch artystyczny, który własny program poetycki opracował w szczegółach. Jej hasło brzmiało: „Minimum słów, maksimum treści”. Awangarda to termin wojskowy, wybrany nieprzypadkowo i związany był z charakterem Awangardy Krakowskiej, której założeniami były bojowość, ruchliwość i zmienność. Miała ona na celu tworzenie nowych form oraz stylów artystycznych poprzez łamanie praktykowanych już stylów oraz form, również sięganie po tematy zakazane oraz nowe środki wyrazu artystycznego).

» Czytaj więcej

Pages:« Prev1234NAstępna »