Okres dwudziestolecia międzywojennego

Za początek okresu zwanego dwudziestoleciem międzywojennym uznaje się rok 1918.

Pierwsza dekada epoki – lata 1919/29 nazywana jest „okresem jasnym” i charakteryzowała się optymizmem, radością z powodu zakończenia wojny oraz pacyfizmem. Wielki kryzys gospodarczy i nasilające się tendencje nacjonalistyczne w państwach spowodowały, że kolejne lata 1929/39 określane są „okresem ciemnym”, co wyrażane było w sztuce nasileniem tendencji katastroficznych oraz pesymizmu.

Podział na okresy szczególnie widoczny jest w literaturze polskiej. Lata dwudzieste poprzedniego wieku to okres entuzjastycznej radości, która spowodowana była odzyskaniem niepodległości. Powstały liczne ugrupowania poetyckie takie jak „Skamander” do którego należeli: Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Jan Lechoń, Jarosław Iwaszkiewicz oraz „Awangarda Krakowska” Tadeuszem Peiperem czy Julianem Przybosiem, także „Futuryści”oraz „Ekspresjoniści”.

W literaturze polskiej lat trzydziestych przeważał katastrofizm, który związany był z sytuacją gospodarczą oraz polityczną w kraju. Wówczas powstały takie grupy poetyckie jak „Żagary” do którego należał Czesław Miłosz, „Awangarda Lubelska” , której członkiem był Józef Czechowicz czy grupa „Kwadryga” z Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim. Również prozę charakteryzował pesymizm, popularność w tym okresie zdobyli: Bruno Schulz, Witkacy oraz Zofia Nałkowska, Witold Gombrowicz i Maria Dąbrowska

Wydarzenia które miały początek w 1933 roku miały duży wpływ na schyłek epoki dwudziestolecia.

Po objęciu urzędu kanclerza przez Adolfa Hitlera wprowadzono zakaz działalności wszystkich innych partii, wówczas NSDAP jako jedyna partia zaczęła rządzić. Zaczęto budować totalitarną III Rzeszę zyskując coraz to większe poparcie Niemców. Odbywało się to za pomocą haseł nawołujących do „rewanżu” za poniesioną klęskę Niemiec podczas I wojny światowej. W marcu 1938 roku Hitler dokonał aneksji Austrii oraz rozbioru Czechosłowacji, Niemcy zaczęły przygotowywać się do wojny. Aby uniknąć konfliktu państwa zachodnie usiłowały ignorować sytuację.

W 1936 roku w Hiszpanii rozpoczęła się wojna domowa, która była traktowana jak poligon doświadczalny dla nowej broni krajów takich jak Niemcy i ZSRR.

Wszystkie te wydarzenia miały wpływ na zakończenie epoki dwudziestolecia. Za jej koniec uważana jest data 1 września 1939 roku czyli dzień w którym rozpoczęła się II wojna światowa.

Pwiązane artykuły
Komentarz

Zostaw komentarz

Twoje imię: (jest wymagane)

E-mail: (jest wymagane)

Website: (nie wymagane)

Kod autoryzacyjny z obrazka: (jest wymagane)


Wiadomość: (jest wymagane)

Wyślij komentarz