O Awangardzistach słów kilka...

Grupa literacka o nazwie Awangarda Krakowska była jedną z czołowych grup działających w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Założycielem grupy, twórcą jej programu oraz głównym teoretykiem był Tadeusz Peiper. Grupa zgromadzona była przy czasopiśmie „Zwrotnica”, którego pierwszy numer Peiper wydał w połowie 1922 roku.

W tymże roku zawiązała się grupa, która formalnie działała do roku 1927. Awangardę Krakowską wspólnie z Peiperem tworzyli Julian Przyboś, Jan Brzękowski, Adam Ważyk oraz Jalu Kurek.

Podstawowym założeniem Awangardzistów Krakowskich był kult 3xM czyli „Miasto. Masa. Maszyna”. Wszystkie założenia grupy zostały wyłożone w manifeście „Miasto. Masa. Maszyna” w 1922 roku. Ciekawostką jest, iż Awangarda Krakowska była jedyną grupą literacką, która posiadała szczegółowy program poetycki. Hasło grupy brzmiało „Minimum słów, maksimum treści”.

Grupa hołubiła kult współczesnej cywilizacji, a artystę traktowała jako „budowniczego zdań”, łamała świadomie utarte formy oraz style wypowiedzi, sięgała po inne niż dotychczas środki wyrazu artystycznego. Charakterystyczną cechą twórczości Awangardzistów było używanie skrótów myślowych oraz metafory, zwięzłość, emocjonalna powściągliwość i przede wszystkim dyscyplina.

Awangardziści, idąc z duchem czasu i nadążając za przemianami, zajmowali się wyłącznie teraźniejszością, odcinali się w swojej twórczości od czasów minionych. Uważali, że poezja winna być dziełem pracy i wysiłku intelektualnego, nie wierzyli w natchnienie. Ich postawę cechował zdecydowany antyromantyzm i antysentymentalizm. Chcąc przybliżyć sobie temat Awangardy Krakowskiej, warto sięgnąć po zbiór Tędy autorstwa Peipera, w którym zawarte zostały teksty programowe stworzone pomiędzy 1922 a 1929 rokiem. Znaleźć tu można większość tekstów publikowanych w „Zwrotnicy”.

Pwiązane artykuły
Komentarz

Zostaw komentarz

Twoje imię: (jest wymagane)

E-mail: (jest wymagane)

Website: (nie wymagane)

Kod autoryzacyjny z obrazka: (jest wymagane)


Wiadomość: (jest wymagane)

Wyślij komentarz