Literatura polska dwudziestolecia międzywojennego

Literatura polska dwudziestolecia międzywojennego przypada na lata 1918 (odzyskanie niepodległości) – 1939 roku (rozpoczęcie II wojny światowej). Fakt odzyskania przez Polskę niepodległości po trwającym ponad sta lat okresie zaborów miał ogromny wpływ na utworzenie się nowych warunków dla rozwoju zarówno kultury jak i literatury polskiej. Literatura tego okresu nie była jednak jednolita. Rozpatrując charakter zjawisk literackich możemy ją podzielić na dwa okresy. Jeden z nich to czas, który przypada na lata dwudzieste. Charakteryzuje go optymizm, radość oraz euforia, która towarzyszyła zakończeniu wojny i odzyskaniu wolności. Widoczne jest to w szczególny sposób w twórczości literatów, którzy związani byli z grupą Skamander. Ich utwory wyrażały radość oraz fascynację codziennością. Z kolei drugi okres przypada na lata 30-ste XX wieku. Odczuwalny był stopniowo narastający kryzys cywilizacji oraz ogólny pesymizm. Wiązało się to z recesją gospodarczą w latach trzydziestych. Miała ona globalny zasięg i odbierała ludziom poczucie bezpieczeństwa oraz stabilizacji.

Wzrost potęg takich państw totalitarnych takich jak ZSSR czy III Rzesza budziło wśród naszych rodaków w pełni uzasadnione obawy o los i bezpieczeństwo zarówno swoje jak i innych krajów. To pesymistyczne nastawienie było wynikiem upadku wartości tak zauważalne w tym okresie oraz pogarszającej się sytuacji człowieka zarówno w społeczeństwie jak i w relacjach z innymi. Cała ta trudna sytuacja miała wpływ na rozwój literatury katastroficznej. Do twórców tego typu literatury należał m.in. Stanisław Ignacy Witkiewicza i poeci z Awangardy Krakowskiej.

Do najbardziej znanych poetów, prozaików i dramaturgów tworzących w okresie dwudziestolecia międzywojennego i mających wpływ na literaturę byli: Jan Brzechwa, Józef Czechowicz, Zofia Nałkowska, Maria Dąbrowska, Józef Mackiewicz, Witold Gombrowicz, Jarosław Iwaszkiewicz, Maria Kuncewiczowa, Jan Lechoń , Bolesław Leśmian, Kornel Makuszyński, Stanisław Młodożeniec, Stefan Żeromski, Julian Tuwim, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Antoni Słonimski, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Julian Przyboś, Bruno Schulz, Aleksander Wat, Kazimierz Wierzyński i wielu innych.

Pwiązane artykuły
Komentarz

Zostaw komentarz

Twoje imię: (jest wymagane)

E-mail: (jest wymagane)

Website: (nie wymagane)

Kod autoryzacyjny z obrazka: (jest wymagane)


Wiadomość: (jest wymagane)

Wyślij komentarz