Społeczeństwo

Rozwój oświaty w dwudziestoleciu międzywojennym

W dwudziestoleciu międzywojennym rozwój kultury związany był głównie z podnoszeniem poziomu intelektualnego oraz estetycznego społeczeństwa. Zasadniczy wpływ na te zmiany miały problemy związane z odbudową państwa. Szczególny wydźwięk miało rozpowszechnienie edukacji wśród społeczeństwa.
Organizacja nowego państwa po odzyskaniu niepodległości rodziła wiele problemów. Należał do nich problem z ujednoliceniem systemu oświaty na terenie gdzie Polacy byli pod rządami trzech różnych zaborców.

» Czytaj więcej

Rozwój nauki i techniki w dwudziestoleciu międzywojennym

Wynalezienie penicyliny

XIX-wieczna rewolucja naukowo-techniczna zapoczątkowała znacznie szybszy rozwój państw niż dotychczas. Powszechna elektryfikacja oraz eksploatacja źródeł energii, przyczyniły się do dalszych badań oraz tworzenia wynalazków. Szybszy rozwój był możliwy dzięki wzrostowi wydajności oraz szybkości produkcji. W dwudziestoleciu międzywojennym nastąpił rozwój takich dziedzin jak motoryzacja, lotnictwo oraz transport. Rozwój technologii znacznie usprawnił codzienne życie. Nowe wynalazki znacznie ułatwiały codzienne czynności wykonywane w domu. Wynaleziony został odkurzacz, mikser, kuchenka eklektyczna, lodówka, maszyna licząca oraz wiele innych. Poprawiła się także sytuacja ludzi w ich życiu codziennym. Widocznie wzrósł dobrobyt społeczeństwa. Powstało wiele miejsc pracy szczególnie w przemyśle samochodowym, można było również znaleźć pracę w radio, jako specjalista od reklamy, handlowiec czy agent ubezpieczeniowy.

» Czytaj więcej

Moda w dwudziestoleciu międzywojennym

Okres zwany dwudziestoleciem międzywojennym był czasem w którym doszło do rozkwitu państw Europejskich, w tym również Polski. Po odzyskaniu niepodległości w naszym kraju zaczęło tworzyć się zupełnie nowe społeczeństwo.

Entuzjazm po zakończeniu wojny, popychał ludzi działań również tych twórczych. Powstały nowe kierunki w sztuce oraz literaturze, także moda odzwierciedlała panującą sytuację społeczną bardziej niż kiedykolwiek.

W latach dwudziestych moda była skutkiem przemian ubioru kobiecego podczas I wojny. W tamtym czasie większość z kobiet pracowała fizycznie zastępując mężczyzn ginących na froncie. Kolejnym czynnikiem, powodującym zmianę był panujący kryzys gospodarczy oraz brak materiałów, pieniędzy, a także podporządkowanie przemysłu na potrzeby wojenne.

» Czytaj więcej