Awangarda Krakowska

Awangarda Krakowska - grupa literacka, która działała w okresie 1922−27 przy czasopiśmie „Zwrotnica” wydawanym w Krakowie. Była jedną z grup poetyckich dwudziestolecia międzywojennego.

Przewodnikiem tej grupy był Tadeusz Peiper teoretyk oraz autor programu. Założenia nowej poezji zawierał ogłoszony w roku 1922 manifest noszący tytuł „Miasto. Masa. Maszyna”. Krakowska grupa to jedyny nowatorski polski ruch artystyczny, który własny program poetycki opracował w szczegółach. Jej hasło brzmiało: „Minimum słów, maksimum treści”. Awangarda to termin wojskowy, wybrany nieprzypadkowo i związany był z charakterem Awangardy Krakowskiej, której założeniami były bojowość, ruchliwość i zmienność. Miała ona na celu tworzenie nowych form oraz stylów artystycznych poprzez łamanie praktykowanych już stylów oraz form, również sięganie po tematy zakazane oraz nowe środki wyrazu artystycznego).

Pierwsze numery „Zwrotnicy” zawierały artykuły, których autorami byli również wyznawcy futuryzmu: Tytus Czyżewski, Brunon Jasieński, Stanisław Młodożeniec, Anatol Stern. Peiper założenia swojej grupy publikował na początku w „Nowej Sztuce”, dopiero w 1922 r. wydany został pierwszy numer czasopisma „Zwrotnica”. Znajdował się tam „Punkt wyjścia”, przypominający manifest Marinettiego. Przedstawicielami Awangardy Krakowskiej byli: Tadeusz Peiper, Julian Przyboś, Jan Brzękowski, Jalu Kurek, Adam Ważyk i Jalu Kurek.

Głównymi założeniami programu poetyckiego był: kult 3M – współczesnej cywilizacji, artysta miał być architektem-budowniczym zdań, prezentować obraz, który był ekwiwalentem uczuć. Środkiem wyrażania oraz tworzenia poetyckiej rzeczywistości miała być metafora. Założeniem programowym było zbliżenie rytmu jaki posiadała poezja do rytmu prozy. Artysta miał używać skrótów myślowych oraz skondensowanej metafory, co miało prowadzić do ekonomiczności języka poetyckiego, a także zajmować się głównie teraźniejszością i kultywować nowości. Należało zachowywać emocjonalną powściągliwość i intelektualną dyscyplinę. Wiersz miał być budowany precyzyjnie i zwięźle.

Pwiązane artykuły
Komentarz

Zostaw komentarz

Twoje imię: (jest wymagane)

E-mail: (jest wymagane)

Website: (nie wymagane)

Kod autoryzacyjny z obrazka: (jest wymagane)


Wiadomość: (jest wymagane)

Wyślij komentarz